Midtjyske grøntsager – i fortiden og i fremtiden

Hele oktober måned vil være dedikeret til særligt midtjyske grøntsager - fra fortiden og i fremtiden.

Med dette projekt vil vi fortolke vores ”ambassadørrolle” sådan at vi vil forsøge at repræsentere særkendet ved regionen. Givet vores profil og indfaldsvinkel til gastronomi, vil vores fokus naturligt være grøntsager med en særlig tilknytning til Midtjylland. I oktober 2020 vil vi, hele måneden, basere vores menu på sådanne ”særlige” midtjyske grøntsager, hvilket vil bruges til at fortælle om lokalområdet, gastronomiregionen, og grøntsagsbaseret gastronomi generelt.

Oktober er den måned hvor flest af de relevante råvarer forventes at være friske. Vi vil i løbet af året indsamle hvad der skal anvendes i menuen, og salte, tørre, sylte og fermentere alt det der ikke naturligt holder sig indtil oktober. Alt dette vil løbende præsenteres på sociale medier for at skabe omtale og forventning.