Ungdomsuddannelserne i Horsens vil have unge til at gentænke deres madvaner. Det gælder også madvanerne i sociale og kulturelle sammenhænge - Det sker i et samarbejde med Madtænkeriet

Samtidig lærer de om nye veje til madoplevelser med vægt på kvalitet og bæredygtighed. Innovation vil ligeledes være en del af hele værdikæden med blandt andet virksomheder, iværksætteri og masterclasses. 

Også elever fra folkeskoler og studerende fra videregående uddannelser vil blive inddraget. Forskellige aldersgrupper arbejder i mindst tre projektperioder med gentænkning af hverdagsmaden. Det vil foregå i samarbejde med fødevareproducenter, lærere og studerende på tværs af uddannelsesinstitutioner, ældre med særlig viden, iværksættere og internationale inspiratorer.

Der sættes fokus på madens kvalitet i et dannelsesperspektiv på tværs af generationer, uddannelse og social forankring. 

Aktiviteten afvikles løbende i 2017 som del af de forskellige uddannelsers undervisningsforløb. Større events og masterclasses planlægges afviklet forår og efterår og annonceres særskilt.

Aktiviteterne er gratis for deltagerne. Særlige delarrangementer, som annonceres særskilt, kan være forbundet med betaling.

 

Samarbejde: Institutioner i Horsens

Kontakt: Madtænkeriet, Peter Kristoffersen, Tlf. 30705848 , pkristoffersen7@gmail.com