1) Hvide Sande Rejefestival

56,00 N har fået tildelt penge til at afholde to Rejefestivaler i Hvide Sande​, der skal hylde den lille smagfulde hestereje. 56,00 N er en sammenslutning af lokale rejefiskere i Hvide Sande. Beslutningsudvalget så stor værdi i festivalens bagland, for som en af beslutningsudvalget sagde ”De fiskere er altså ikke nemme at få til at tale om sig selv.”.​​

Tak til 56,00 og Virkekraft for deres gode ansøgning og projekt! Læs mere om projektet her.

 

2) Klimavenlige fællesspisninger 

Danmarks Naturfredningsforenings Lemvig-afdeling har modtaget støtte til at afholde et kursus i klimavenlige madvaner for de lokale borger- og sogneforeninger. De deltagende foreninger skal derefter selv afholde en fællesspisning ud fra den vejledning, de har fået på kurset. Beslutningsudvalget begrundede valget med, at det var en god og konstruktiv tilgang til agendaen omkring klimavenlige madvaner. 

Tak til Danmarks Naturfredningsforenings Lemvigafdeling for deres gode ansøgning og projekt!

 

3) Politikerrunde og landsbyfest 

Idom-Råsted Borgerforening har fået tildelt penge til at afholde et event om landsbyånd. I forbindelse med Madmødet 2021 får landsbyen besøg af en delegation af politikere, der skal opleve, hvordan borgerforeningens vision ”Fra hver har sit eget til sammen har vi meget” er blevet virkeliggjort i form af et tæt samarbejde mellem landsbyens foreningsliv, landsbyens fødevareproducenter og områdets idræts- og kulturinstitution, PLEXUS. Arrangementet sluttes af med en landsbyfest for de lokale. 

Tak til Idom-Råsted Borgerforening for den gode ansøgning og projekt! Læs mere om eventet her.

 

4) Fermenteringsworkshop

Den nyopstartede virksomhed JORDISK vil lære østjyderne, hvordan de kan sætte gang i fermenteringsprocesserne hjemme på eget køkkenbord. Med både mark, lokaler og nu snart også køkkenudstyr kan JORDISK invitere både børn og voksne på hele rejsen fra høstning af kål til den færdige kraut. 

Tak til JORDISK for deres gode ansøgning og projekt! Læs mere om projektet her.

 

5) Maddivisionen

I det tidligere Danish Crown Slagteri i Holstebro opererer den selvejende institution Slagteriet som epicenter for kultur, erhverv og kreativitet. Institutionen har fået bevilget penge til Maddivisionen, et socialt mad- og måltidsfællesskab, som Slagteriet vil rodfæste gennem en række madevents, som workshops og netværksmøder.

Tak til Slagteriet for deres gode ansøgning og projekt! Læs mere om projektet her.

 

 

Læs alle pressemeddelelser her.